Ngân hàng Trung ương Tăng / Giảm cung tiền như thế nào ?

TÀI LIỆU CHO QUYỀN NGƯỜI DÙNG STANDARD

Quyền người dùng hiện tại là :

ngân hàng trung ương

Cục Dự trữ Liên bang, là cơ quan chủ quản quản lý Hệ thống Dự trữ Liên bang, giám sát tất cả các chính sách tiền tệ trong nước. Họ thường được gọi là Ngân hàng Trung ương của Mỹ. Họ chịu trách nhiệm kiểm soát lạm phát và quản lý cả lãi suất ngắn hạn lẫn dài hạn. Họ đưa ra những quyết định để củng cố nền kinh tế, và kiểm soát cung tiền là một công cụ quan trọng mà họ sử dụng.

  • Các Ngân hàng Trung ương sử dụng một số phương pháp, được gọi là chính sách tiền tệ, để tăng hoặc giảm lượng tiền trong nền kinh tế.
  • Fed có thể tăng cung tiền bằng cách giảm yêu cầu dự trữ đối với các ngân hàng, điều này cho phép họ cho vay nhiều tiền hơn.
  • Ngược lại, bằng cách nâng cao yêu cầu dự trữ của các ngân hàng, Fed có thể giảm quy mô cung tiền.
  • Fed cũng có thể thay đổi lãi suất ngắn hạn bằng cách hạ (hoặc tăng) lãi suất chiết khấu mà các ngân hàng trả cho các khoản vay ngắn hạn của Fed.
ngân hàng trung ương

Sửa đổi Yêu cầu Dự trữ

Fed có thể tác động đến nguồn cung tiền bằng cách sửa đổi các yêu cầu dự trữ, thường đề cập đến số tiền mà các ngân hàng phải giữ đối với các khoản tiền gửi trong tài khoản ngân hàng. Bằng cách này các ngân hàng có thể cho vay nhiều tiền hơn, làm tăng cung tiền tổng thể trong nền kinh tế.

Ngược lại, bằng cách tăng yêu cầu dự trữ của các ngân hàng, Fed có thể giảm quy mô cung tiền.

Thay đổi lãi suất ngắn hạn

Fed cũng có thể thay đổi nguồn cung tiền bằng cách thay đổi lãi suất ngắn hạn. Bằng cách hạ (hoặc tăng) lãi suất chiết khấu mà các ngân hàng trả cho các khoản vay ngắn hạn từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang, Fed có thể tăng (hoặc giảm) tính thanh khoản của tiền một cách hiệu quả.

Mặc dù Fed có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự tăng trưởng của thị trường, nhưng Fed thường bị chỉ trích về sự suy thoái của thị trường nhiều hơn là được ca ngợi về sự thúc đẩy thị trường đi lên.

ngân hàng trung ương

Tỷ giá giảm làm tăng cung tiền và thúc đẩy hoạt động kinh tế; tuy nhiên, lãi suất giảm sẽ thúc đẩy lạm phát, và do đó Fed phải cẩn thận để không hạ lãi suất quá nhiều trong thời gian quá dài.

Trong giai đoạn sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008, Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã giữ lãi suất ở mức 0 hoặc dưới 0 trong thời gian quá dài, và điều đó đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế và khả năng phát triển lành mạnh của họ. Mặc dù nó không chôn vùi bất kỳ quốc gia nào trong thảm họa kinh tế, nhưng nhiều người đã coi đó là một hình mẫu về những điều không nên làm sau một cuộc suy thoái kinh tế quy mô lớn.

Thực hiện Hoạt động Thị trường Mở

Cuối cùng, Fed có thể ảnh hưởng đến nguồn cung tiền bằng cách tiến hành các hoạt động thị trường mở, điều này ảnh hưởng đến lãi suất quỹ liên bang. Trong hoạt động mở, Fed mua và bán chứng khoán chính phủ trên thị trường mở. Nếu Fed muốn tăng cung tiền, họ sẽ mua trái phiếu chính phủ. Điều này cung cấp cho các nhà kinh doanh chứng khoán bán trái phiếu bằng tiền mặt, làm tăng lượng cung tiền tổng thể.

Ngược lại, nếu Fed muốn giảm cung tiền, họ sẽ bán trái phiếu từ tài khoản của mình, thu về tiền mặt và loại bỏ tiền ra khỏi hệ thống kinh tế. Điều chỉnh tỷ lệ quỹ liên bang là một sự kiện kinh tế rất được mong đợi.

Theo Investopedia

btn-dangkyhocthu