NỢ THẾ CHẤP NHÀ Ở TẠI MỸ TĂNG LÊN MỨC CAO NHẤT TRONG 9 NĂM !

NỢ THẾ CHẤP NHÀ Ở

 

     Số lượng các khoản nợ thế chấp nhà ở Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong chín năm khi đại dịch Corona Virus tiếp tục tấn công vào tài chính nền kinh tế lớn nhất thế giới.

     Báo cáo cũng bao gồm tên các chủ nhà đã bỏ qua các khoản thanh toán mặc dù họ đã có các thỏa thuận không hoặc bị phạt nếu trì hoãn quá 6 tháng.

     Mặc dù bước nhảy vọt về người vi phạm ít hơn mức tăng kỷ lục trong tháng 4, vẫn còn nhiều điều không chắc chắn sẽ xảy ra do đại dịch Corona Virus. Trong khi tất cả các tiểu bang Hoa Kỳ đang tiến lên phía trước với những nỗ lực mở cửa trở lại, sự gia tăng các trường hợp COVID-19 mới ở một số khu vực đã dẫn đến lo ngại rằng đại dịch có thể tiếp tục làm suy giảm nền kinh tế.

     Sự kích thích của chính phủ khiến một số gia đình sẽ thấy buồn khi mà đại dịch cũng sẽ sớm hết hạn – dự báo vào cuối tháng 7, việc được thêm 600 USD mỗi tuần mà người Mỹ thất nghiệp được hỗ trợ sẽ chấm dứt.

     Ngoài ra báo cáo còn cho biết thêm, Mississippi có tỷ lệ nợ cao nhất trong tháng Năm, tiếp theo là Louisiana, New York, New Jersey và Florida.

BEN GIA LAI

btn-dangkyhocthu