ECB TĂNG KÍCH THÍCH KHẨN CẤP THÊM 676 TỶ USD !

ECB

 

     Ngân hàng Trung ương châu Âu đã công bố thêm 600 tỷ Euro (676 tỷ USD) vào kế hoạch giải cứu Corona Virus hôm nay, đưa tổng gói kích thích kinh tế lên mức đáng kinh ngạc 1,35 nghìn tỷ Euro (1,52 nghìn tỷ USD). Các thị trường đang mong đợi mức tăng 500 tỷ Euro (563 tỷ USD) cho chương trình Mua hàng khẩn cấp giải cứu Đại dịch của ECB.
     Ngân hàng Trung ương châu Âu cho biết trong một tuyên bố : “Để đối phó với sự điều chỉnh giảm liên quan đến đại dịch đối với lạm phát trong thời gian dự báo, việc mở rộng PEPP (Chương trình Mua hàng khẩn cấp giải cứu Đại dịch của ECB ) sẽ tiếp tục giảm bớt lập trường chính sách tiền tệ chung, đặc biệt là cho các doanh nghiệp và hộ gia đình”. ECB cũng mở rộng phạm vi cho các giao dịch PEPP cho đến ít nhất là tháng 6 năm 2021.
     Thông báo về một đợt kích thích tiền tệ khổng lồ mới được đưa ra sau khi Ủy ban châu Âu đề xuất chương trình kích thích tài khóa trị giá 750 tỷ Euro (826 tỷ USD).

BEN GIA LAI

btn-dangkyhocthu