Conab: Brazil dự kiến sẽ thu hoạch 43,8 đến 49,5 triệu bao cà phê vào năm 2021

CONAB

Conab: Brazil dự kiến ​​sẽ thu hoạch 43,8 đến 49,5 triệu bao cà phê vào năm 2021

Cuộc khảo sát đầu tiên về niên vụ cà phê 2021 do Công ty Cung ứng Quốc gia (Conab) công bố hôm thứ Năm, ước tính tổng sản lượng, thêm Conilon và Arabica, từ 43,8 triệu đến 49,5 triệu bao, cho thấy mức giảm giữa 30,5% và 21,4% so với kết quả thu hoạch vừa qua.

Mặc dù tổng sản lượng giảm, nhưng ước tính sản lượng kỷ lục đối với các loại Conilon, nếu đạt mức giới hạn trên là 16,6 triệu bao cà phê chế biến, tăng 16% so với năm 2020. Ở mức giới hạn dưới, dự báo chỉ hơn 14 triệu bao.

Đối với Arabica, chiếm khối lượng lớn nhất cho quốc gia, ước tính thu hoạch từ 29,7 triệu đến 32,9 triệu bao, giảm lần lượt là 32,4% và 39,1% so với với vụ thu hoạch vừa qua.

Năng suất ở mức giới hạn dưới gần bằng với vụ thu hoạch năm 2017 (24,14 bao / ha) và ở mức giới hạn trên, đến vụ thu hoạch năm 2019 (27,2 bao / ha), cũng là những năm lưỡng kỳ âm.

Mặt khác, không giống như diện tích sản xuất nhỏ nhất trong 20 năm qua, diện tích hình thành là lớn nhất trong thời kỳ đó, phản ánh tình trạng hạn hán nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến các đồn điền cà phê và khiến người sản xuất âm hai năm và phân bổ một diện tích lớn hơn để thực hiện các liệu pháp văn hóa trong đồn điền cà phê. Diện tích sản xuất là 1,76 triệu ha, giảm 6,8% so với năm 2020.

Sản lượng trong khu vực – Minas Gerais, bang có sản lượng lớn nhất quốc gia, sẽ đạt từ 19,8 triệu đến 22,1 triệu bao. Mức giảm có thể lên tới 42,8% so với năm ngoái, chủ yếu ảnh hưởng đến cà phê Arabica, vốn bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi hai năm một lần. Tại Espírito Santo, tổng sản lượng ước tính từ 12 triệu đến 14,9 triệu bao, trong đó 9 triệu đến 11,3 triệu bao sẽ dành cho Conilon.

Tại các bang khác, cuộc khảo sát chỉ ra những con số sau: São Paulo giảm sản lượng và đạt từ 4 triệu đến 4,2 triệu bao; ở Bahia có triển vọng tăng tới 4,3%, từ 4 triệu đến 4,1 triệu bao; Rondônia cũng có khả năng tăng và đạt từ 2,3 triệu đến 2,4 triệu bao; Tương tự, Paraná có thể tăng lên, dao động trong khoảng 906 nghìn đến 943 nghìn bao; Rio de Janeiro đang theo xu hướng giảm sản lượng và sẽ ở mức từ 270.000 đến 281.000 bao; ở Goiás cũng có dự báo giảm, từ 222 nghìn đến 231 nghìn bao; và cuối cùng là Mato Grosso, được dự báo sẽ tăng, từ 194 nghìn đến 200 nghìn bao.

Thị trường – Về tình hình thị trường, Conab Bulletin cho biết giá Arabica cao nhất trong vòng 4 năm qua. Nó đạt 604,90 R $ / bao vào tháng 12, với mức tăng 22,6% trong năm 2020, trong khi giá cà phê Conilon, trong cùng tháng, là 379,60 R $, với mức tăng 31 67%. Giá cà phê tăng vào thời điểm này sẽ giúp các nhà sản xuất cà phê – “Những người mà trong ba năm qua, phải đối mặt với việc thương mại hóa cây trồng của họ với mức giá kém hấp dẫn hơn.”

btn-dangkyhocthu